Airsoft Ohio Forums  

Go Back   Home > Airsoft Ohio Forums > Members List

Justin09 is a Private

Justin09 Justin09 is offline

Registered User

iTrader: (8)

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4
 1. aventador
  05-09-2016 10:30 PM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán ợc duy tŕ ở trong một trạng thái cân bằng. Chỉ có như vậy, Hô Trù Tuyền mới có thể thống trị Nam Hung Nô tốt hơn.
  Lưu Quang và Khứ Ti là người quen thuộc đă lâu!
  Từ lúc Vua Hán lên ngôi th́ hai người đă quen biết với nhau rồi.
  Khứ Ti đến nghênh đón, Lưu Bang đương nhiên nhiệt t́nh thăm hỏi. Đêm đó, Tả sử Chu Lương, Hữu sử Điền Dự, tất cả đều cùng tiếp đăi Khứ Ti trong lều lớn.
  Vốn dĩ chiếu theo quy định, Tào Bằng cũng nên tham gia.
  Nhưng cũng không biết là do Lưu Bang cố t́nh hay là có nguyên nhân nào khác, Tào Bằng vốn không được thông tin.
  Mà bản thân hắn, cũng không t́nh nguyện thể h
 2. mr513
  02-28-2012 06:50 PM
  mr513
  hey do you play in ohio check this site out www.airsoft513.webs.com
 3. Spitfire9000
  02-07-2012 01:51 PM
  Spitfire9000
  Hi, my name is Ande aka Spitfire. I am offering a painting service, so if you would like to have your weapons painted let me know. Here is a link to my forum post. http://www.airsoftohio.com/forums/sh...ad.php?t=40268
 4. Ghostclaw
  02-21-2011 11:37 PM
  Ghostclaw
  Oh cool good to hear from someone. Sounds good as the warmer weather gets here and my friends get more into the spirit we will def keep you in mind.

About Me

 • About Justin09
  Guns
  G&P M16 urx, Echo1 M240B, CA M249 SAW Para, KWA M4, CA M16A4
  Team
  S.W.O.R.D
  Zipcode
  45167
  Real Name
  Justin
  Biography
  i am a cpl in ther army. i want the army to be my career i got into airsoft from a bunch of backyard games and loved the milsim enviroment i like video games any shooter will do but a few others
  Location
  Ripley
  Interests
  Airsoft, fishing, sports, gameing, hunting, and boating
  Occupation
  U.S Army
  Enable Chatbar?
  Yes

Statistics

Total Posts
Albums
Visitor Messages
Blog
General Information
 • Last Activity: 05-16-2016 02:49 PM
 • Join Date: 04-08-2009
 • Referrals: 1

Friends

Showing Friends 1 to 10 of 22

All times are GMT -5. The time now is 07:49 AM.


Airsoft Guns, Tactical Gear, Military Gear, Ohio Airsoft Retailer

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright © 2005 - 2009 Airsoft Ohio