Airsoft Ohio Forums  

Go Back   Home > Airsoft Ohio Forums > Mothman

Conversation Between Mothman and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  05-09-2016 09:05 PM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán thiếu niên lớn hơn một chút chính là Điển Tồn, người nhỏ hơn là Điển Phất. Môn vơ cả hai người đang tập luyện chính là Thiên Cương Bộ mà trước đây Tào Bằng đă dạy cho Điển Măn. Điển Tồn và Điển Phất đi xuyên qua sáu mươi bốn cột Bát Quái nặng trịch, thỉnh thoảng ra tay đánh vào cọc gỗ, phát ra những tiếng kêu bang bang. Hai người này khi luyện công vô cùng tập trung, mồ hôi trên người lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tào Bằng chợt dừng bước, chăm chú nh́n một lát, sau đó khẽ gật đầu...
  -Ngưu Cương, các ngươi b́nh thường đều luyện công như vậy sao?
  -Vâng!
  -Chắc là luyện tập thung công hả?
  Ngưu C

All times are GMT -5. The time now is 08:07 AM.


Airsoft Guns, Tactical Gear, Military Gear, Ohio Airsoft Retailer

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright © 2005 - 2009 Airsoft Ohio